Konkurs plastyczny! ;)

Konkurs plastyczny! ;)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
„Mój wiosenny wianek”

Organizatorem konkursu jest „Niepubliczne Wesołe Przedszkole” w Siemianowicach Śląskich.

 

Cele konkursu:
1. Wiosenny wianek jako symbol wierzeń ludowych.
2. Propagowanie recyklingu jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia ciekawych, barwnych, i niezwykłych form przestrzennych.
3. Kreowanie wyobraźni dzieci i rodziców w odniesieniu do wykorzystania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (gazety, kartki, etc.) w połączeniu z elementami sztuki ludowej.
4. Przybliżenie wiadomości o wiosennym wianku jako symbolu wierzeń ludowych.

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Mój wiosenny wianek”

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzicami, taki zespół przedstawia jedną pracę.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką zawieszoną przy pracy na tasiemce. Metryczka powinna zawierać imię, inicjał nazwiska dziecka, nazwa grupy oraz jego wiek.
3. W konkursie biorą udział tylko prace przestrzenne – prace wykonane wyłącznie z materiałów pochodzących z recyklingu.
4. Prace należy przynieść na teren placówki do 20 marca 2019r. i przekazać osobie odpowiedzialnej za konkurs, czyli pani Annie Czarny z Grupy Misie.
5. Oceny prac dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 marca 2019r.
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
8. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonione trzy najciekawsze prace. Lista laureatów będzie przedstawiona do wiadomości przedszkolnej.
9. Organizator nie przewiduje zwrotu prac po zakończonej wystawie. Prace zostaną wykorzystane do obrzędu pożegnania zimy.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich warunków regulaminu.