Dla rodziców

CZESNE

Czesne jest płatne za każdy miesiąc “z góry” do 5. dnia danego miesiąca.

W przypadku ciągłej nieobecności dziecka wynoszącej minimum
5 dni, nastąpi zwrot pieniędzy. Zwrot ten rozliczony jest w okresie jednego miesiąca,tzn. od 1. dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego (tego samego) miesiąca.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

PONIEDZIAŁEK 14:00-16:00

WTOREK 13:00-16:00

 

LOGOPEDA MAJ:

6 MAJA (pon.) i 7 MAJA (wt.)

KOTKI i SŁONECZKA

14 MAJA (wt.) ZAJĘCIA
W GRUPACH MIESZANYCH

20 MAJA (pon.) i 21 MAJA (wt.)

ZAJĄCE i MISIE

27 MAJA (pon.) i 28 MAJA (wt.)

KOTKI i SŁONECZKA

ZAJĘCIA DODATKOWE (płatne)

Kwestie finansowe, podpisywanie nowych umów oraz rozwiązywanie starych prosimy załatwiać z organizatorami zajęć.

Prosimy jedynie o informację w przypadku zapisania albo wypisania dziecka z zajęć.