Dla rodziców

CZESNE

Czesne jest płatne za każdy miesiąc “z góry” do 5. dnia danego miesiąca.

W przypadku ciągłej nieobecności dziecka wynoszącej minimum 5 dni, nastąpi zwrot pieniędzy. Zwrot ten rozliczony jest w okresie jednego miesiąca,tzn. od 1. dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego (tego samego) miesiąca.

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Kwestie finansowe, podpisywanie nowych umów oraz rozwiązywanie starych prosimy załatwiać z organizatorami zajęć.

Prosimy jedynie o informację w przypadku zapisania albo wypisania dziecka z zajęć.

GRAFIK